Privacy policy

  • Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Kubicka, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Shey Barbara Kubicka, ul. Szkolna 11A, 97-360 Kamieńsk, NIP: NIP: 7722333157, REGON: 101840510, zwana dalej Administratorem,

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu produktów i usług oferowanych w ramach serwisu http://www.property-sisters.com i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
  3. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 8 ustawy o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

 

  • Klauzula zgody na otrzymywanie informacji handlowych/newslettera

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Barbarę Kubicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Shey Barbara Kubicka, ul. Szkolna 11A, 97-360 Kamieńsk, NIP: NIP: 7722333157, REGON: 101840510, informacji handlowych dotyczących działania i usług oferowanych przez serwis http://www.property-sisters.com na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Barbarę Kubicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Shey Barbara Kubicka, ul. Szkolna 11A, 97-360 Kamieńsk, NIP: NIP: 7722333157, REGON: 101840510, Newslettera serwisu http://www.property-sisters.com drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Administratora danych osobowych Barbarę Kubicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Shey Barbara Kubicka, ul. Szkolna 11A, 97-360 Kamieńsk, NIP: NIP: 7722333157, REGON: 101840510 w celach marketingowych Administratora. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

  • Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach korzystania z serwisu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Barbarę Kubicką, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Shey Barbara Kubicka, ul. Szkolna 11A, 97-360 Kamieńsk, NIP: NIP: 7722333157, REGON: 101840510 w celach związanych z korzystaniem z serwisu http://www.property-sisters.com. Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania danych, jak również o przysługujących prawach do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania.